Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Περιβάλλον

Ως μια σύγχρονη Ελληνική επιχείρηση, υιοθετούμε την αντίληψη για την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Σεβόμαστε το περιβάλλον που κληρονομήσαμε και ενεργούμε ανάλογα για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου και την διατήρηση της ποιότητας στη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα των θαλασσών μας.