Διακρίσεις & Πιστοποιήσεις

Η εταιρία βασίζεται στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, που να ικανοποιούν τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της η εταιρία, ακολουθεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας, καθώς εξειδικευμένο προσωπικό ελέγχει την παραγωγή σε όλα τα στάδια, για να εξασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα του προϊόντος, την υγιεινή και την ασφάλεια του καταναλωτή.